Máy tính giải phương trình bậc 2 - Giải pt bậc 2 online

Cách giải phương trình bậc 2

Để giải phương trình bậc 2, bạn phải dùng công thức cộng đồng của phương trình bậc 2:

ax^2 + bx + c = 0

Bạn đang xem: Máy tính giải phương trình bậc 2 - Giải pt bậc 2 online

Trong tê liệt, a, b, c là những thông số của phương trình và x là nghiệm cần thiết lần.

Để lần nghiệm của phương trình, bạn phải tính delta của phương trình:

delta = b^2 - 4ac

Nếu delta > 0, phương trình với 2 nghiệm phân biệt:

Xem thêm: 1982 mệnh gì? Luận giải tử vi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2023

x1 = (-b + sqrt(delta)) / 2a và x2 = (-b - sqrt(delta)) / 2a

Nếu delta = 0, phương trình có một nghiệm kép:

Xem thêm: Đáp án heo đất MoMo hôm nay ngày 26/1/2024

x1 = x2 = -b / 2a

Nếu delta 0, phương trình vô nghiệm.

Cách dùng máy tính giải phương trình bậc 2 online

Để dùng PC online giải phương trình bậc 2, bạn cũng có thể truy vấn nhập dụng cụ giải pt bậc 2 của Technhanh và tuân theo những bước sau đây:

  1. Nhập những thông số của phương trình nhập những dù trống không. Phương trình bậc 2 với dạng ax^2 + bx + c = 0, với a, b, c là những thông số của phương trình. Hãy nhập những thông số nhập những dù trống không ứng bên trên trang web.
  2. Nhấn nút "Xác nhận" nhằm coi thành quả. Technhanh tiếp tục đo lường và hiển thị những nghiệm của phương trình bậc 2 cho mình.