Sơ đồ tư duy hình học 8 chương 3 - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

Nội dung chủ yếu
 • WEB – TOÁN HỌC
 • CHƯƠNG 1 – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
 • PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
 • WEB – TOÁN HỌC
 • CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC
 • ĐA GIÁC – DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
 • Video liên quan

WEB – TOÁN HỌC

 • SƠ ĐỔ TƯ DUY – ĐẠI SỐ LỚP 8

CHƯƠNG 1 – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Vận dụng được đặc thù luật lệ nhân phân phối đối luật lệ nằm trong, hiểu và vận vấp được những hằng đẳng thức…

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hình học 8 chương 3 - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Hiểu được những định nghĩa cơ bạn dạng về phân thức và phương trình và một vài cơ hội thay đổi cơ bản……

 • PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ
 • PPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỦ BẰNG KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP
 • CHIA ĐA THỨC
 • PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
 • PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
 • PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
 • BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC
 • PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI
 • PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA VỀ DẠNG ax + b = 0
 • PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
 • PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Tại MẪU
 • GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN LẬP PHƯƠNG TRÌNH DẠNG CHUYỂN ĐỘNG
 • GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH DẠNG HÌNH HỌC
 • ÔN TẬP CHƯƠNG 2 – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
 • ÔN TẬP CHƯƠNG 4 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
 • PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI
 • PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
 • NHÂN ĐƠN THHỨC VỚI ĐA THỨC
 • NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
 • NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
 • NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ( tt )
 • NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ( tt )
 • PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG
 • PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẰNG ĐĂNG THỨC ĐÁNG NHỚ

  Xem thêm: Facebook

 • ÔN TẬP CHƯƠNG 3 – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÁT MỘT ẨN
 • ÔN TẬP CHƯƠNG 1 – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
 • LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG
 • LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN
 • BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

WEB – TOÁN HỌC

 • SƠ ĐỒ TƯ DUY – HÌNH HỌC LỚP 8

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC

Nắm được những định nghĩa về tứ giác, áp dụng vô giám sát và đo đếm triệu chứng tỏ

Xem thêm: Thiết Kế Spa Dưỡng Sinh Đông Y

……

ĐA GIÁC – DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Tổng tía góc của một tam giác, những tình huống đều bằng nhau của tam giác, ấn định lí, tam giác vuông…….

 • ĐỊNH LÍ TALET TRONG TAM GIÁC
 • ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ CÁC HỆ QUẢ TRONG TAM GIÁC
 • ĐỊNH LÍ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG TAM GIÁC
 • HAI TAM GIÁC ĐỘNG – TRƯƠNG HỢP THỨ NHẤT ( C-C-C )
 • HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG TRƯỜNG HỢP THỨ HAI ( C-G-C )
 • HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG TRƯỜNG HỢP THỨ BA ( G-G )
 • CÁC ĐỊNH LÍ ĐỒNG DẠNG CỦ HAI TAM GIÁC VUÔNG
 • PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG VÀ ỨNG DỤNG
 • HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
 • THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
 • DIỆN TÍCH XUNG QUANH CUA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG
 • THỂ TÍCH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐÚNG
 • HÌNH THANG
 • HÌNH THANG CÂN
 • ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG
 • HÌNH BÌNH HÀNH
 • HÌNH CHỮ NHẬT
 • HÌNH THOI

 • HÌNH VUÔNG
 • ÔN TẬP TOÁN HÌNH LỚP 8 HỌC KÌ 1
 • HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU
 • THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ĐỀU
 • ÔN TẬP CHƯƠNG 3
 • ĐỐI XỨNG TÂM

Video liên quan